סימניות

משחק הכיס ךושמ באינטרנט

                                  Pin Pull קחשמ

הכיס ךושמ

Pin Pull

.Pin Pull םע דואמ תונהיל תונמדזה ךל שיו הנורחאל רתויו רתוי םיירל .הטמל אצמנש לכימל םיינועבצה םירודכה לכ תא ךופשל איה קחשמה תמישמ .םירודכה לופיל ךרדה תא חתופו ,הצוחה ירמגל וא רוחאל םיניפה תא זיז .םתוא עובצל ידכ םיינועבצ םירודכ םע םתוא בברעל שי ,םירופא םירודכ .לזאפה תא רותפל רשפא יא תרחא ,בושח םיניפה תרסה ףצר .תומרב םילושכמכ ועיפוי תוצצפ .לופיל ושרוי אל טושפ םה םירחאבו ,םתוא ץצופל םהילע היהי םירקמהמ ק
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more