סימניות

משחק םיחתות שלוג באינטרנט

                                  Cannon Surfer קחשמ

םיחתות שלוג

Cannon Surfer

.ומצע לע לקהל ידכ ולשמ םיכרד איצמהל הסנמ ץר לכ ,קחרמה תא תוסכל י .םיחטמב וכרד תא הנפיו ןטק חתות ותיא חקל אוה ,קוחר יכה ךלה Cannon .האלה ןכו םילודג םירודכ ,םידומע ,םינבל תוריק :םילושכמ ינימ לכב ה .שיבכה ךרואל ותוא ריבעמש רוביגב טולש .םויסה וקל עיגיש דע ךרדב םילושכמה לכב הרוי אוה הזה ןמזבו .חתותה תא גרדשל תורשפאה תא ונתי תונוחצינ רפסמ .רתוי קזח ,שדח ךכמ האצותכ לבקו םיהז קשנ ילכ ינש בוליש ןורקעב שמת .םתוא רובעל ןיינעמ םכל היהיש ידכ רתוי םישקל םיכפוה םה ,תומרה תא .תוריהמב םמעתשי קחשמה ,םיהז םה םא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more