סימניות

משחק ףורטל יטיק באינטרנט

                                  Kitty Scramble קחשמ

ףורטל יטיק

Kitty Scramble

.םינוש םילזאפו תודיח ןורתפל יונפה ונמז לכ תא שידקמ לותחה סקילפ .Kitty Scramble קתרמהו שדחה קחשמב םויה דוע וילא ופרטצה .תמיוסמ תירטמואיג תומד לש הרוצב ומקומי םיאת וזכרמבש רדח עיפוי םכ .תיב-ףלאה תויתוא תא וארת םהב .םכינפל טסקט עיפוי תותיא לע .םילימה תא שחנל ךל היהי אשונ הזיא לע ךל דיגי הז .תויתואה לכ תא בטיה וקדב ,טסקטה תאירק רחאל .הרוש םע םתוא רבח ,הלימ רוציל םילוכיש הלאכ םיאצומש עגרב .רבכעה םע הז תא רייצת התא .ךכל םיוסמ תודוקנ רפסמ לבקתו ךסמהמ תומלענ תויתואה ,הלימ רצוי התא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more