סימניות

משחק XOR באינטרנט

                                  XOR קחשמ

XOR

XOR

.תיבחרמ הבישח תחתיפ המכ דע קודב .םכרובע רכממ תודיח קחשמו ןיוצמ ןחבמ היהי XOR -ה קחשמ .תונוכנה תובשחמהמ ךתעד תא חיסהל אל ידכ םורכונומ ןונגסב רצוימ אוה .הטמל תואצמנה תורוצה לע היצלופינמ ידי לע גישהל םכילעש תינבתה והז .היוצרה האצותה תא גישהל ולכותש ךכ ,יקלח וא ןיטולחל ינשה תא ףופחי .השדח המישמ לבקתו אבה בלשל רובעת ,אמגודל םאות לבקתמה ןותנה רשאכ .רתוי םיבכרומל הגרדהב וכפהי םה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more