סימניות

משחק Cookie Crush 2 באינטרנט

                                  Cookie Crush 2 קחשמ

Cookie Crush 2

Cookie Crush 2

.םיבוט םירבד ראשו םיקתממ ,תוינגפוס Cookie Crush 2 online ,תוגוע ןה תוישארה תויומדה ובש .הקותמה ןשל הכחמ םיקתממ לש םלש םוחת .דובעל ךלש האצמהה רשוכלו ןויגיהל ומרגי לבא ,ללכב םיינישה תא ךל ו .םיבוט םירבד קיפסמ ףוסאל ךירצ התא ,המרה לש תומישמה תא םילשהל ידכ .םיהז םיטקייבוא רתוי וא השולש לש תודומע וא תורוש רוציל ידכ םיטנמ .םינוש םיסונוב תיינק ידי לע תדחוימ תונחב םתוא זבזבל לכותו ,בהז ת .םימוסח םירוזא ררחשל וא ,תחא תבב הדשהמ םיצפח לש בר רפסמ ריסהל יד .Cookie Crush 2 play -ב חצנלו בצקומה ןמזב לכה תושעל קיפסהל ידכ ת
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more