סימניות

משחק יל'ג תסורפ באינטרנט

                                  Jelly Slice קחשמ

יל'ג תסורפ

Jelly Slice

.םיוסמ תוכיתח רפסמל יל'ג לש הלודג הבכש ךותחל שי .הסורפ יל'גה קחשמב השעתש המ הז .ידמל הטושפ המישמהש הארנ .יל'גה תעירי תא ךותחל יאדכו הדח ןיכס ךל שי .םהב דומעל םכילעש םימיוסמ םיללכ םנשי לבא .םינטק םיזורח הלא - ףוקשה יל'גה יומד רמוחב םיבהזומ םימתכ שי ,בל .ףגנ ןבאל וכפהי םה .ןודנ אל הזו קלח לכב דחא זורח תויהל ךירצ ,ךלש םיכתחהמ האצותכ .לבגומ םיצוציקה רפסמ ,ןכ לע רתי .החלצהב תומרה לכ תא םילשהל ךנוצרב םא םהירחא בוקעל שי ךא ,םידדצה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more