סימניות

משחק Diff באינטרנט

                                  Diff קחשמ

Diff

Diff

?ךלש תינויגה הבישחו בשק תא קודבל הצור התא םאה .רכממה Diff לזאפה קחשמ לש תומרה לכ תא םילשהל הסנ זאו .קחשמה לש ישוקה תמר תא רוחבל םכילע היהי קחשמה תליחתב .םכינפלש ךסמה לע ועיפוי םיצפח ,ןכמ רחאל .םיוסמ ןמז גצוי וילע ןועש היהי הז ,אמגודל .בטיה לכה ןוחבל םכילע היהי .םירחאמ הנוש טירפ שפח .ומצע ןועשה תיווז קר וליפאו ןטק רבד לכ תויהל לוכי הז .רבכעה תועצמאב וילע ץחל ,הזכ טירפ אצמתש רחאל .קחשמב אבה בלשל רובעתו תודוקנ ךל ןתנית הנוכנ ךלש הבושתה םא .שגפיהל וכרטצת וב םיוסמ ןמז קרפ חקיי םכל שורדה טקייבואה רחא שופי
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more