סימניות

משחק ףרגונאיקואה תא ליצהל באינטרנט

                                  Rescue The Oceanographer קחשמ

ףרגונאיקואה תא ליצהל

Rescue The Oceanographer

.תאז םישוע םיפרגונאיקואו ותוא רוקחל ךירצ ,ונלש ץראה רודכ ינפ בור .היפרגונאיקואב םיחמומ ידי לע םידמלנ דועו דועו תאז לכ - םיימי םיי .השוע ונלש רוביגהש המ הזו ,םיה דיל תויחל םיכירצ םה ךכ םשל .רתוי םכחו רגובמ ךנוחל רזועו ריעצ ןעדמ ןיידע אוה .ומצעב דרי אוה ,םש היה אל ריכבה ותימע ,הדובעל עיגה ונלש רוביגהשכ .תושדח םוש ויה אל ךא ,העשמ רתוי הרבע .וירחא תכלל טילחהו גאד רוביגה .התוא קפסל לכותו הרזעל קוקז ףרגונאיקואהש חוטב ,ףרגונאיקואה תא לי
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more