סימניות

משחק רנינ באינטרנט

                                  Niner קחשמ

רנינ

Niner

.הקיטמתמל יתודידי דואמ אלש ימ לע םג םיבוהא הקיטמתמב םילזאפ .Niner ןיינעמ קחשמ םע ןמז תולבלו םכייח תרגשמ הקספה תחקל םכתא םינ .קחשמה שרגמב עשת רפסמה םע את גישהל איה הלש תועמשמה .ףסונ דחא רפסמ לבקלו ,םיכרע םתוא םע םיעוביר השולש רבחל ךילע ,ךכ .םיכומס םיהז םירפסמ םע םיעוביר םיספותש תומוקמהמ דחא לכב יפוסה ןו .השדח הצובק םיקהל ליחתהל ידכ יחרכה הז .וילע תולעל ילבמ הדשה לע םיצפח ביצהלו אצמתהל לכותש ךכ תיתחתב עיפ .ראשיהל ךירצ דימת יונפ םוקמ .םייתסי קחשמה ,םייונפ םיאת ורתונ אל םא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more