סימניות

משחק םיקתממ תכפהמ באינטרנט

                                  Candy Revolution קחשמ

םיקתממ תכפהמ

Candy Revolution

.Candy Revolution שדחה קחשמל םיקותמה לכ תא ןימזהל םיצור ונחנא .וצרתש המכ םתוא ףוסאל תונמדזה םכל היהתו ,תוירכוס לש בחר ןווגמ לש .ךרבעל ועוני םהו ,תופיצרב רתוי וא השולש םתוא רדסל ךירצ קר התא ,ה .דחא את הלעמלו הטמל ,הנימי ,הלאמש זז .תודוקנ רתוי רובצת ךכ ,רתוי הכורא היהת הרושהש לככש רוכז .םיקחשמה שרגמ בור תא תונפל ורזעיש םיידוחיי םירטסוב לבקל םג לוכי .Candy Revolution לש קותמה םלועב םדקתהו התוא םלשה ,תמיוסמ המישמ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more