סימניות

משחק גנופ רודכ באינטרנט

                                  Pong Ball קחשמ

גנופ רודכ

Pong Ball

.השק םגו טושפ םג אוה גנופ גניפ ומכ קחשמ .חצנתש דע הירחא בוקעלו ךלשמ קחשמ תייגטרטסא חתפל וא ,ופועי םה ןאל .רבדה ותוא לכה לוב גנופ קחשמב .ועבצ תא םאות וניאש רודכב עוגפל ןמזה לכ ענה רודכל ונתת לא - דואמ .תויברמ תודוקנ רובצל - רתוי דוע הלק המישמה .קחשמה תריצע תא עונמל ידכ ןמזב תונותחתה וא תונוילעה םירודכה תורו .ךלש החימצה תקימניד תא תוארל לכותש ידכ המושר ראשית ךלש רתויב הבו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more