סימניות

משחק !ןָאְל באינטרנט

                                  Whither! קחשמ

!ןָאְל

Whither!

.ללכה ןמ אצוי אל םג הזה קחשמהו קחשמ לכב וילא סנכיהל ףאוש ןמזה לכ .תונוש םיכרדב לסל רודכה תא קורזל ךירצ התא .הרוש התואב םיאצמנ םיטירפה ינששכ ךסמה לע ץוחלל ךילעו ,עוני לסה , .הרטמב עוגפל תונמדזה ךל היהת זא .ותוא עיקבהל תוסנל תונמדזהה תא ךל שי ןיידע ,ץיפקמו קושיחב עגופ ר .ולש םישקה םיאנתל לגתסהל ידכ לוגרת טעמ שרדיי ,השק יד קחשמה .רתוי קיידל דמלתש דע םימעפ ףוסניא שדחמ ליחתהל לוכי התא לבא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more