סימניות

משחק 2 םימ ןוימ לזאפ באינטרנט

                                  Water Sort Puzzle 2 קחשמ

2 םימ ןוימ לזאפ

Water Sort Puzzle 2

.םינוש םילזונב תוסנתהל ךישמת ,2 םימ ןוימ לזאפ לש ינשה קלחב .תוסוכ ינש ומקומי וילע קחשמ הדש הארת ךסמה יבג לע ךינפל .םילזונב תיקלח ואלמתי םה .תוסוכה ינש ןיב הווש ןפואב םילזונה לכ תא ץיפהל םכילע היהי .םיאלמתמ םה דציכ בטיה קודב .םילזונ תוחפ םע הזל ותוא רורגל ידכ רבכעב שמתשהו ,םילזונ רתוי םע .ןיעה לע לזונה תא ךופשת זאו .קחשמה לש אבה בלשל ךישמתו תודוקנ ךל ןתנית ,לזונה תומר תא הוושת ם
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more