סימניות

משחק םיקולבה תא אלמ באינטרנט

                                  Fill The Blocks קחשמ

םיקולבה תא אלמ

Fill The Blocks

.Fill the Blocks קחשמב םכל הכחמ רכממ לזאפ קחשמ .העיבצה ישוג תוחכונב יולת ,םינוש םיעבצב ךובמה לעמ רייצל םכילע ,ת .ךובמה תונורדסמ ךרואל קולבה תא םיחנמ םתאש ןמזב רייצל ולכות וילעש .םכתעדל ןוכנה ןוויכל וקילחהו עבצאה םע רחבנש קולבה תא וספת טושפ .רתוי וליפא וא ,השולש זאו ,םיינש ויהי ,המרל המרמ הנתשי העיבצה יש .ןועש ומכ ךלי לכה זאו ,רייצל ליחתת טנמלא הזיא םע בושח .קחשמה שרגמב תולועפל ךישמהל ולכות היוצרה האצותה לבקתת רשאכו ,רחא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more