סימניות

משחק תידדצ הנגה באינטרנט

                                  Side Defense קחשמ

תידדצ הנגה

Side Defense

.ותלוכי בטימכ ומצע לע ןגמ דחא לכ .תורחא תוטיש ןנשי ךא ,קחשמה בחרמב דואמ תוירלופופ לדגמ לע הנגה תו .Side Defense קחשמב םהמ דחא תוסנל םכתא םינימזמ ונא .המאתהב ,םודאו בוהצ :םיספ ינש שי תחתמו ןימימ .תינלטק רזייל תקירז תלעפומ םיספב עגופ התא וב םוקמ לכב .תוריהמבו תוזירזב ותוא להנל דציכ דומלל קר רתונ ,דואמ רידא קשנ יל .בוהצו םודא :םיעבצ ינשב םילוגע םימצע לש הפקתהה ליחתת עגרכ יכ ,רה .ותוא דימשתו רודכה תא בקנת ןרקהש ךכ ןוכנה םוקמב הציחל ,עבצ ותואב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more