סימניות

משחק ללחה ןגמ באינטרנט

                                  Space Defender קחשמ

ללחה ןגמ

Space Defender

.הרומח הנכסב תעכ תאצמנ איהו שמשה תכרעמב תאצמנ ונלש הטנלפה .ץראה רודכ ללוכ ,םלעיי לכה ,ךמצע לע ןגת אל םא .תרחא היסקלגמ שלופ אוה ביואה .םייתימא םי ידדוש םה הלא .םירוחש םירוח קר םהירחא םיריאשמו היגרנאה לכ תא םיצצומ ,םיעיגמ םה .םייתוכאלמ םידיאורטסא תריצי לש תידוחיי תכרעמ האצמוה הפקתהה תא ףו .תורז תויללח סורהל תולוכיו תויקנע ןהש קר ,םינבאב הרזחב םחליהל ול .יריה תוניפס תא לכ םדוק לסחל ,תורילו ןווכל .Space Defender קחשמב האלה ןכו סונו ,וטולפ ,םידאמ לע םג אלא ,ץרא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more