סימניות

משחק הזח באינטרנט

                                  Busted קחשמ

הזח

Busted

.ולש תונבה תא רוחבל ריעצ רוחבל רוזעת ,Busted ביהלמהו שדחה קחשמב .םידמעומה לכ תא בטיה ןחוב אוה ,םהמ דחאל עדוותמ אוהש ינפלש דחא רב .םלוכמ רתסב תאז השוע אוה .תונח שי וב ןורדסמ הארת ךסמה לע ךינפל .הילע בשיי ונלש יפואהו תכשומו הריעצ הרוחב .וילע לכתסהל ונלש רוביגל םורגת רבכעה תרזעב ךסמה לע הציחלב .דחוימ םלוס אלמי הז הרקמב .ירוקמה ובצמל רוביגה תא ריזחהל ךרטצת ,רוחבה רבעל השאר תא תונפהל .חרבתו ךרוביג תא םינפב חיטת הדליה ,תאז תושעל ןמז ךל ןיא םא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more