סימניות

משחק תוטירש קחשמ באינטרנט

                                  Scratch Game קחשמ

תוטירש קחשמ

Scratch Game

.Scratch Game שדח לזאפ קחשמ םיגיצמ ונא ,תונוש תודיחו תודיח ןורתפ .םכלש טקלטניאה תא חותמל וכרטצת ,הזה קחשמה תומר לכ תא רובעל ידכ .רופא רוזא הארת וילע קחשמ הדש עיפוי ךסמה לע .רופאה תא דרגת יפיצפס םוקמ לע הקלחה .היתחתמ ועיפוי יהשלכ הנומת לש םיינועבצ םיקלח .הז המ שחנל ךרטצת .דחוימ הדשב טירפה םש תא םישל םכילע היהי ,תויתוא תועצמאב ,ךכ םשל .קחשמב אבה בלשל ולעתו תודוקנ םכל וקנעות ,הנוכנה הבושתה תא םתתנו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more