סימניות

משחק ילש םלשומה הנשה ןנכתמ באינטרנט

                                  My Perfect Year Planner קחשמ

ילש םלשומה הנשה ןנכתמ

My Perfect Year Planner

.הנוע לכל הלש םידגבה ןוראב םידגב ןומה שי הרענ לכל .הנוע לכל םידגב רוחבל הנא םשב הרוחבל רוזענ ינאו ינא ,ילש םלשומה .שדוח םשריי םהמ דחא לכבש םיקלח רשע םינשל קלוחמה לגעמ עיפוי ךינפל .םיוסמ שדוחל ךתוא ןווכי דחוימ ץחש דע הכחת ,הז בוביס ידי לע .הדליה לש רדחב םכמצע תא ואצמת הז ירחא .דחוימ הרקב חול עיפוי דצב .הדליה הארמ לע ודבעת התרזעב .הינפ לע רפאתהלו רעישה תא תושעל ,הלש רעישה עבצ תא רוחבל ךילע היה .הריחבל תונתינה תויורשפאה ןיבמ דגב הרובע רוחבל ולכות ,ןכמ רחאל .םירחא םירזיבאו םיטישכת ,םיילענ ףוסאת םידגבל תחתמ רבכ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more