סימניות

משחק הטארק םחול לש םייתימא תוברק באינטרנט

                                  Karate Fighter Real Battles קחשמ

הטארק םחול לש םייתימא תוברק

Karate Fighter Real Battles

.הקיתעה ןפיל ועסית ,םייתימא תוברק רטייפ תוטרק קתרמהו שדחה קחשמב .וידבוע םע דחי ימוקמ טרקוטסירא ידי לע םייאמ םירפכה דחא ןאכ .םהילע ןגהל הטילחה דיב די המיחלב ןודא איה ךלש תומדה .תוברקב ול רוזעת .רפכה לומ רעי תחרקב תדמוע ךתומד תא הארת ךסמה לע ךינפל .םינוש םידדצמ הזב ולקתי םידגנתמה .הנושארה הרטמה תא רוחבלו ביואה תעונת תוריהמ תא עובקל םכילע היהי .הצור התאש ןוויכל ךלש תומדה תא הנפמ התא זאו .ביואה תא ליפהל ידכ דחוימב תימומרע הקינכט ליעפהל וא תוכמ תרדס עצ .ךלש קבאמב ךישמתו תודוקנ ךל ןתנית הז ליבשב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more