סימניות

משחק לחלק את באינטרנט

                                  Divide קחשמ

לחלק את (Divide):

משחק היגיון רב ברמה שבה אתה תידרש לחלק את הדמות לרמה מסוימת למספר מסוים של חתיכות. סכום זה שונה עבור כל רמה, והצביע בפינה הימנית העליונה של המסך, וכמו מספר מוגבל של חתכים - משמאל למעלה. נסו להשלים את כל הרמות ולהרוויח נקודות מרביות!
" "