סימניות

משחק םיר'גנאו באינטרנט

                                  Vangers קחשמ

םיר'גנאו

Vangers

.םינוש תכל יבכוכ רוקחל המדאה ינב וליחתה ,ונמלוע לש קוחרה דיתעב .סר'גנאו םשב תודחוימ תודיחיב שומיש השענ ,דחוימב םינכוסמ תכל יבכו .התדובעב וללה תודיחיהמ תחאל רוזעל ולכות םויה .ךלש ךסמה לע עיפוי תכל בכוכ .םקוממ היהי ךלש יתיבה סיסבה וב םוקמה הז .םיניינב לש םינוש םיגוס ומקומי וילע .םתוא שמחלו ךילייח לש הילוח םיקהל ךילע היהי .םיוסמ רוזא רוקחל םתוא חולשל ךילע היהי ,הפמב תודקמתה ךות ,ןכמ רח .םיבאשמ ואיצויו תונוש תואמגוד ופסאי םה ןאכ .םישדח םיניינב תונבלו םכלש סיסבה תא ביחרהל ידכ םהב שמתשהל ולכות
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more