סימניות

משחק טנאה רצוא באינטרנט

                                  Treasure Hunt קחשמ

טנאה רצוא

Treasure Hunt

.חפב לפנ ,קיתע שדקמ רקוח ודועב ,ק'ג םשב גולואיכרא .הזמ תאצל ול רוזעל ךרטצי דיצ רצואש קחשמב אצמנ התא וישכע .הרקתה תלפונ וב רדח הארת ךסמה לע ךינפל .םינוש םיעבצו תורוצב םינבא וליכיש ,םיאתל הנתומ ןפואב קלוחי אוה .תחא ןבא היהת וב דחוימ חול היהי תיתחתב .הנימי וא הלאמש ותוא זיזהל ולכות הרקבה ישקמ תועצמאב .הקירז עצבל ידכב ויתחת ךלש ןבאה תא ףילחהלו ,הדשה לש ןוילעה קלחב .הנותחתה םימצעה תרוש תא סרוה התאו ץוציפ שחרתמ עגמב תואב םינבאה י .תודוקנ ךל ןתנית הז ליבשב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more