סימניות

משחק םסק המאתה לזאפ באינטרנט

                                  Magic Match Puzzle קחשמ

םסק המאתה לזאפ

Magic Match Puzzle

.םסק םכל הכחמ וב םוסק רעיל וכל .Magic Match לזאפה קחשמב התאש ןמזב דחאל ךופהת התא םגו ,ףשאל ךפוה .םיטנמלאה לכ תא סייגל ךירצ אוה ךכ םשלו ,ךתרזעל קוקז אוה ,ססוג רע .םיינועבצ םיקולב לש הרוצב שרגמה לע ומקומי םה .ריוואו המדא ,שא ,םימ לש םיאופקה תודוסיה אלא ,תוטושפ תויבוק אל ה .יוצרה עבצב םיקולב לש םיוסמ רפסמ ףוסאל ךילעש תרמואו המר לכב הנתש .וז דצל וז תומקוממה ,רתוי וא תוהז שולש לש תוצובק לע ץחל ךכ םשל .םירחא ץיאמ יציאמו םיליט ,תוצצפ דילות תולודג תוצובק תרסה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more