סימניות

משחק תויפוקש רודכ באינטרנט

                                  Slide Ball קחשמ

תויפוקש רודכ

Slide Ball

.Slide Ball -ב םייעבטה םיסקלפרה תאו ךלש תובוגתה תא קודב .יקפוא רושימב ךפיהלו ןימיל לאמשמ ענ ,רשי וק לע אצמנש רודכב טולשל .לבגומ תוליעפ םוחת ול שי ,הזה וקהמ קחרתהל לוכי אל רודכה .ךלש רודכב תעגל ןויסינב ,הלעמלמ לופיל וליחתי תונוש תויומד בורקבש .דצל הכילה ידי לע םהמ קמחתה .רמגנ קחשמה ,רודכב עגונ םהמ דחא תוחפל םא .רוזעל םילוכי םיספותש םיציאמה .תותימצל אל ךא ,םלוכ תא ריסהל וא ביואה יקלח תליפנ תא טאהל םילוכי .המ ןמזלו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more