סימניות

משחק יקניד ךלמ באינטרנט

                                  Dinky King קחשמ

יקניד ךלמ

Dinky King

.לסקיפ תסרגב Dinky King קחשמה תריצי תא הדילוה גנוק יקנוד ורטרה ד .יקניד םשב ןיטולחל הנוש תומד איה וז הקתפרה .ולש ןצילה ידי לע דגבנש ךלמ אוה .רותסמב רתתסהו הכלמה תא תוימומרעב ףטח אוה תחא םעפ .ךכ ותוא רגסמל לכוי ולש רתויב בורקה אשונהש הפיצ אל אוה ,תיתימא ה .התוא ליצהל ךירצו הנכסב תאצמנ הבוהאה ותשא וישכע .השק ךרדל אצוי ומצע אוהו דחא ףא ידיב העושיה תמישמ תא דיקפהל לוכי .ךלמה תא רוצעל ידכ ליפמ קוחצהש םינכוסמ םיצפחמ תוענמיה ךות תוגרדמ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more