סימניות

משחק השורי תלא באינטרנט

                                  Goddess Inheritance קחשמ

השורי תלא

Goddess Inheritance

.הווקתה אוה ףצ ונתוא רמשמש דיחיה רבדהש םג הרוק הז .דורשל ול רזוע הזו בוטל הווקמ םדא ,רתויב םיארונה םיבצמב םג .תועמשמ םוש ןיא םייחל ,ןיאשכ רתוי עורג תויהל לוכי המ ,הווקת דבאל .ולש הדובעה ףקיהל יארחא םהמ דחא לכש ,םינוש םילא לע תודגא םתעמש ח .סיפלא המשו ,סופמילואב םש יא םג הרג הווקתה תלאש ררבתמ .תומוסק תוכסמ המכ ריתסהל הטילחה ,ץראה רודכל הדריש רחאל ,תחא םעפ .םהב שמתשהל ולכוי אל םירחא םיללאש ידכ .וייח ימי לכל רעצו תורצמ ומצע תא ליצי וללה תוכסמהמ תחא תוחפל אצמ .םירחאמ רתוי לזמ םכל שי םואתפו ,השוריה תלא קחשמב תוכסמ שפחל וסנ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more