סימניות

משחק לֹוחָּכ באינטרנט

                                  Blue קחשמ

לֹוחָּכ

Blue

.םכלש חטשה תא ושבכת וב םלועל סנכיהל ולכות ,לוחכ ביהלמהו שדחה קחש .תירוקמ יד הרוצב הז תא השעת התא .רוחש קחשמ הדש עיפוי ךסמה לע .התוא סופתל איה ךלש המישמה .םילוחכ םיטירפב שמתשת ךכ םשל .םיוסמ לדוגב לוחכ רודכ היהי הז ,אמגודל .רבכעה תרזעב הבר תוריהמב וילע ץוחלל םכילע היהי .ךלש רודכה תא לידגת ץחלתש הציחל לכ .לוחכב ספתנש רוזאה תא שדחמ עבציו רוחשה הדשה תא אלמי אוה ,ךכיפל .קחשמה לש אבה בלשל ךישמתו ,תודוקנ לש יברמה רפסמה ךל ןתנית ,ךל שו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more