סימניות

משחק תורסח תוכיתחל המאתה באינטרנט

                                  Match Missing Pieces קחשמ

תורסח תוכיתחל המאתה

Match Missing Pieces

.Match Missing Pieces שדח לזאפ קחשמ םיגיצמ ונא ,ונרתאב רתויב םיר .ולש תינויגה הבישחו בשק תא קודבל לכוי ןקחש לכ ,ותרזעב .תונוש תוריוצמ תויומד ועיפוי ןהילעש תונומת ועיפוי םכינפלש ךסמה ל .עגפית הנומתהש איה היעבה לבא .הילע תורסח ויהי הנומתה תוסיפ .דחוימ םילכ לגרסב דצב ועיפוי תונוש תורוצב םיטנמלא .הדיפקב לכה דומלל ךרטצת .הנומתל ותוא רורגו םיטנמלאה דחא תא חק ,רבכעה תרזעב ,תעכ .םיאתמה םוקמב ותוא םישל וכרטצת ןאכ .תודוקנ םכל ןתנית ,המוקימ תא םתשחינ םא .הנומתה תא רזחשת ,ףצרב הלא תולועפ עוציב ,ךכיפל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more