סימניות

משחק ןאכ רייצ באינטרנט

                                  Draw Here קחשמ

ןאכ רייצ

Draw Here

.Draw Here -ב תצק טטרשלו ךלש תינויגהה הבישחה תא קודבל ןמזה עיגה .ללכ םכמ םישרדנ םניא םייתונמא תונורשיכ ךא .איהש ךרד לכב תאז תושעל לכותו המר לכב םיבכוכ ףוסאל איה ךלש המישמ .בכוכב עגי הליפנ תעב רשא ,הדיפקב דקונמ וק הדשב תומד וא וק רייצל .הרטמל עיגהל ידכ בכוכה דיל םימקוממה םיטקייבוא ליפהל לוכי התא .המ אלא ,רייצל ךיא אל רקיעה .וק הז בורל ךא ,לגעמ וא תיווז תויהל לוכי הזש וא ,הדוקנ וליפא וא .םיבכוכ השולש גישהל הנושארה םעפב המישמה תא םילשהל הסנ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more