סימניות

משחק ' ץיווסו גז גיז באינטרנט

                                  Zig Zag and Switch קחשמ

' ץיווסו גז גיז

Zig Zag and Switch

.םשמ טלמנ ישוקבו םיינועבצ בר םישוג וב הדשל ץר רבכ ינועבצ וק םעפ .הפרגמ התוא לע בוש ךורדת איה' ץיווסו גז גיז קחשמבו רבד התוא ודמי .הבר החלצהבו ךלש םיסקלפרה תא ןמאת דחא הרקמבו ,התרזעל אובת התא לב .םירפסמ םע םיינועבצ םיחיראב המוסח וכרדו ,קחשמה הדש ינפ לע ידמל ה .ץמאתהל ךירצ התא וילא ,םהיניב קיר םוקמ שי .תושגנתה עונמל ידכ .ער רבד דימת אל איה תושגנתה ,תאז םע .םולכב עגפי אל הז זא ,וקה עבצ תא םאות חיראה עבצ םא .חוטב הזיאו ןכוסמ קולב הזיא עובקל ידמל השק ,וז תוריהמב .ךל החלצהב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more