סימניות

משחק ידלב לש תודוסיה באינטרנט

                                  Baldi's Basics קחשמ

ידלב לש תודוסיה

Baldi's Basics

.ףרוטמ ןעדמ לש ותיבל ספיט סידלב םשב דלי .הנכסב םיאצמנ דליה לש וייח תעכו תונוש תודוכלמ ולעפוה ותרידח ךלהמ .תיבהמ תאצל ונלש רוביגל רוזעל ולכות ,Baldi לש סיסבה קחשמב .ךלש תומדה היהת םהב תיבה לש םירדחהו תונורדסמה תא הארת ךסמה לע ךי .הדיפקב םתוא ןוחבלו םירדחה ןיב רובעל םכילע היהי .תיבהמ תאצל ךל ורזעיש םירחא םיישומיש םיטירפו קשנ ילכ ,םינוש םירת .םימיוסמ rebus וא הדיח רותפל ךרטצת ,תלד חותפל תנמ לע ,ידמל תובור
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more