סימניות

משחק נקמתה של פקידת הקבלה באינטרנט

                                  Receptionist’s Revenge קחשמ

נקמתה של פקידת הקבלה (Receptionist’s Revenge):

בעוד הבוס שלך הוא לפלרטט עם המזכירה שלו, אתה צריך לעבוד במשך שלושה! אין ספק שאתה לא יכול לזרוק בפרצוף של בוס ההאשמות האלה, אבל אתה יכול לעשות חכם יותר, שפכו כוס המשלשל ראשי. זה בדיוק הרעיון הזה הוא מאוד מסוכן, ואם שמת לב, זה פשוט לאבד את העבודה. משום לשפוך אבקה, ככל האפשר, ומהר יותר.
" "