סימניות

משחק ןומטמה תא אצמ באינטרנט

                                  Find The Treasure קחשמ

ןומטמה תא אצמ

Find The Treasure

.םויה דע םייקש יתימא עוצקמ אלא יתימ עוצקמ םניא תורצוא ידייצ .םיסנרפתמו הנווכב תאז םישועש םישנא שי .יטאריפ בהז הזח וא קיתע ץפח ואצמשכ יאדכ לבא ,םיבאשמו םיפסכ לש הע .םושג םויל ואיבחה םי ידדושש םיטישכתו בהז לש םיאבה תונודקיפה תא א .האצמה רשוכבו ןויגיהב לכה אוצמל רשפאו הלאה הזחהמ הברה םירובק םש .שרגמה לע תוינלטק ףאו תונכוסמ תודוכלמ תויהל תולולע ,תורצואל ףסונ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more