סימניות

משחק גיל של המלחמה באינטרנט

                                  Age of War קחשמ

גיל של המלחמה (Age of War):

גיל משחק המלחמה שאתה צריך לעבור הרבה התקפות מהאויב, שיזרקו אותך בלוחמיו החזקים מאוד. הפעולה תתקיים בחמש תקופות שונות, כל אחד מהם יהיה לך הזמן לבנות את הלוחמים המתאימים ולשלוח אותם לאויב, בניסיון לפרוץ את חייליו לבסיס ולהרוס אותו.
" "