סימניות

משחק ברקה באינטרנט

                                  The Battle קחשמ

ברקה

The Battle

Beauty Fortune קחשמ ידי לע ךכב ןיטולחל ענכושמ היהת התאו יונישל ת .דואמ םיטושפ םיללכ םע םיפלק קחשמ והז .םה .דחא לכ םיפלק השישו םירשע ,רמולכ ,הסיפחה תיצחמ הצקומ ןקחש לכלש .אבה ךלהמה תא השועו ביריה לש ףלקה תא ומצעל חקול רתוי לודג וכרעש .ךלהמה תא עצבמ אוה זא ,ומצעל ףלק חקול ביריה םא .דחוימ םוקמב לאמש דצב םימקוממ םהו ברקה ארקנ הז ,םיפלק םתואב םיקח .דצב חנוהש םיפלקה גוז תא חקול אבה רותב חצנמש ימ .םכמצעל םיפלקה לכ תא רורגל איה המישמה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more