סימניות

משחק םחולה שאד באינטרנט

                                  Warrior Dash קחשמ

םחולה שאד

Warrior Dash

.Warrior Dash ב ורחבתשכ הכחמ ירמגל השדח הקתפרה .תורצואו םיגשיה ןעמל הכרעמל אציש ,ןוירשב ץימא ריבא אוה ךלש רוביג .םיינתפאש יד תונוצר הלאו ,םסרופמו רישע התיבה רוזחל הצור אוה .ךתוזירזלו ךלש הריהמה הבוגתל קר קוקז התא ךכ םשלו םייחל םתוא איבה .העובק תוריהמב םוקמ םושל בבותסמ אל ,ןמזה לכ עוני ריבאה .קיפסמ הרצ ךרדה לבא .םיהכ םילוגיעב תונמוסמה ,ינפל תוניפ הברה שיו .ץחל ,אבה לגעמל עיגמ רוביגהשכ .ךרוצה תדימב ,ןמזב ץופקל וא בבותסהל לכוי אוהש ידכ .םישדח תורוע לע םתוא ואיצות ,ךרע ירקי םישיבג ףוסאי אוה ךרדב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more