סימניות

משחק תורוצ באינטרנט

                                  Shapes קחשמ

תורוצ

Shapes

.קחשל טושפ יד םג אוה ךא ,ךבל תמושתו ךתבוגת תא ןחבי תורוצ קחשמ .תוירטמואיג תורוצ םה קחשמב םיטנמלא .םיספ השולשל דמצנ ,הלעמלמ לפונ ראשהו ,העונת תורסח דימתו הטמל ןהמ .העונת ירסח םישנאב דקמתהל םכילע ,תולפונ תויומדה רשאכ .התרוצ תא תונשל ולכות הרוצ לע הציחלב .ההז היהי הטמלש הזו לפונה טנמלאה יכ ךרוצ שי .היוצרה הרוצה תא לבקל ידכ םימעפ רפסמ טנמלאה לע ץוחלל םכילע היהי .יחילצתו להבית לא .תודוקנ לש איש רפסמ חיוורהו שדחמ לחתה ,העוט התא םאו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more