סימניות

משחק טסווק ינ'ג באינטרנט

                                  Genie Quest קחשמ

טסווק ינ'ג

Genie Quest

.רפע'ג עשורמה ריזווה לש ותיבל סנכנ ,ןי'ג ורבח םע דחי ,םסרופמה ןי .קיתע ץפח ידי לע תנגומה תימומרע הריט חותפל וכרטצי םה ךכ םשל ךא , .וז הקתפרהב םהל רוזעל ולכות Genie Quest -ב .םיאתל קלוחמ קחשמ הדש הארת ךסמה לע ךינפל .תורקי םינבא לש םינוש םיגוס תוארל ולכות םהב .בטיה לכה ןוחבל םכילע היהי .תוהז םינבא לש ץבקמ אצמ .דצ לכל דחא את םהמ דחא ריבעהל לוכי התא .םימצע השולשב תחא הרושב דומעל ולכות הלא םיטקייבואמ ,ךכיפל .הז ליבשב תודוקנ ולבקתו ךסמהמ ומלעיי םה זאו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more