סימניות

משחק ץוציפ רודכ באינטרנט

                                  Ball Blast קחשמ

ץוציפ רודכ

Ball Blast

.ןאכ טלתשהל םיצורש םיעוביר דגנ םחליתו םיהדמ םלועל ךלת ,Ball Blas .תיתחתב םקוממ היהי ךלש חתותה וילע קחשמ הדש הארת ךסמה לע ךינפל .םירודכ הרית איה .ךתוא ופקתיש םיעוביר ועיפוי הדשה לש ןוילעה קלחב .תונוש תויוריהמבו תונוש תויווזב םכילע ולפי םה .עוביר לכב יולג היהי רפסמ .ותוא סורהל ידכב אשונב עצבל שיש םיטיהלה רפסמ ושוריפ הז ןותנ .הרדס תורילו תרחבש הרטמה לא ךלש חדקאה עול תא ןווכל ךילע היהי .התוא וסרהיו עובירב ועגפי םירודכה ,תקיודמ ךלש הרטמה םא .תודוקנ לש םיוסמ רפסמ ךל ןתנית הז ליבשב
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more