סימניות

משחק רפיל הקיטמתמ באינטרנט

                                  Math Leaper קחשמ

רפיל הקיטמתמ

Math Leaper

.לפנ הילא תדוכלמהמ תאצל קיחצמ םודא רוציל רוזעל ולכות ,Math Leape .ץורעב תועטב לפנ ,םירהה דיל וחא ךרואל ךלהש ,ונלש רוביגה .וזה הקתפרהב ול רוזעת התאו הזמ תאצל ךרטצי אוה וישכע .ליעוי הקיטמתמ ומכ הזכ עדמב עדי ,ךכב .ץורעה תיתחתב היהיש ,ךינפלש ךסמה לע הארית ךלש תומדה .המרהל תוריקב שמתשי אוה .ינשל דחא ריקמ ץופקל ךרטצי ךלש רוביגה .תויטמתמ תואוושמ רותפל םכילע היהי ,הלא תולועפ עצבי אוהש תנמ לע .לופיל רומא אל אוה ןהב תודוכלמ ויהי םכתומד לש ךרדבש ןובשחב וחק ,
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more