סימניות

משחק שאלס ובמוק באינטרנט

                                  Combo Slash קחשמ

שאלס ובמוק

Combo Slash

.הזלאו הנא :תויחאה ,םכילע תובוהאה תויומדה לש םהיתואקתפרהב םכמצע .לדנראב םעפ ידמ תרקבמו הלש חרקה תריטב הרג הנורחאה .הפטחנ הנא יכ הדירטמ העדוה הלביק םויה ךא ,התוחא תא הרקיב םוי ינפ .תשק ןרק דח ידי לע ףטחנ ןכסמה יכ הכלמה התליג ,תורבח תרזעבו תומוס .םיינמקנו םיסעוכ היהנ המ םושמש ,ןרק-דחה תחפשמב הדונמב רבודמ .םיכלכולמ םיקירט תושעלו םיער םישעמ תושעל ועבטמ .רשק רצי אוה ימ םע עדוי אל לבא ,הכיסנה תא בונגל טילחה קזנ ללגב ק .ידמ תעד תלק איהש ךכ לע התוא ףוחסלו הריסא ץלחל הזלאל רזוע התא ,ש
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more