סימניות

משחק םיפוק תלצה באינטרנט

                                  Monkey Rescue קחשמ

םיפוק תלצה

Monkey Rescue

.דמחמ תייחכ תיטוזקא דמחמ תייח אוה ףוקה .ןפוד אצויו לוז אל הזש ןוויכמ ,תאז םמצעל תושרהל םילוכיש םישנאה ם .סקרקב וא תויחה ןגב םיפוק תוארל םיליגר ונחנא .דייצ לש ןרופיצמ ותפיטח ידי לע ףוק ץלחל תורשפאה םכל תנתינ ,Monke .רתוי הובג ריחמב ותוא רוכמל לכוי םימילש ידכ ,בולכב ותוא לענו ןכס .ורורחש ידי לע יובשה תא ליצהל לוכי התא ,םייחוור םינוק שפחמ אוה ם .תאצמנ איה הב הרעמהמ התוא איצוהל םכילע ךכ םשל .תונוש תודיח לש הרובח רותפל ךילע תישאר ךא ,ותוא לעפהו בולכה תא ח
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more