סימניות

משחק איזון פרות באינטרנט

                                  Fruit scales קחשמ

איזון פרות (Fruit scales):

אתה צריך לאזן את המאזניים, שבו מחשב מעביר את הפרות השונים. כדי לעשות זאת על הכוס, שהוא לא מספיק במשקל, להחזיק את לחצן העכבר שמשך הזמן, שבו, לדעתך, את הפרי וכתוצאה לרכוש את המסה הדרושה כדי לאזן את שיווי המשקל. יש לך 5 ניסיונות ליצור פרות שונים.
" "