סימניות

משחק הלדנמ בוציע תונמא באינטרנט

                                  Mandala Design Art קחשמ

הלדנמ בוציע תונמא

Mandala Design Art

.העיבצ יקחשממ תונהיל ידכ דלי תויהל ךירצ אל התא .תונמאה םלועב עוקשלו המ ןמז דלי ומכ שיגרהלו ונלש קחשמהמ תונהיל ם .תוחול קיר לש טושפ רויצו םסק ןורפיע ,העיבצ רפס :םיבצמ השולש שי ה .דועו םירופיצ ,םיחמצ ,םייח ילעב :םינוש םיאשונב םיבר הלדנמ ימושיר .ךלשמ תונומת רוצו ישילשה בצמב רחב ,ךמצע תא רייצל הצור התא םא .ועיפוי ןהו דבה לעמ רייצל קיפסמ ,ןידסה לע תואצמנ רבכ תונכומ תונו .שגרמו ןיינעמ דואמ הז .ןתוא סיפדהלו ךלש רישכמב תורומג תודובע רומשל ןתינ
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more