סימניות

משחק לזאפ תרטיג באינטרנט

                                  Puzzle Guitar קחשמ

לזאפ תרטיג

Puzzle Guitar

.הרטיגה ומכ הזכ הניגנ ילכל שדקותש תודיח תרדס םכתעידיל גיצהל םיצו .ישוק תגרדב רוחבל םכילע היהי קחשמה תליחתב .תורטיג לש םינוש םימגד תוגיצמה תונומת תוארל ולכות ,ןכמ רחאל .רבכעה תרזעב הילע ץחלו תונומתהמ תחא רוחבל ידכ רבכעב שמתשמ התא .ךינפל וז הנומת חתפת ,ךכיפל .םיבר םיקלחל רזפתת הנומתה ,המ ןמז רחאל ,ןכמ רחאל .דחי םתוא רבחל זאו קחשמה שרגמל הלאה םירבשה תא ריבעהל ידכ רבכעב ש .הרובע תודוקנ ולבקתו הרטיגה לש תירוקמה הנומתה תא הגרדהב ורזחשת ו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more