סימניות

משחק םילדבהה ריע תא תוהזל באינטרנט

                                  Spot the Differences City קחשמ

םילדבהה ריע תא תוהזל

Spot the Differences City

.םבשק תא קודבל לכוי ונלש רתאב רקבמ לכ ,Spot the Differences City .םיווש םיקלח ינשל קלוחמה קחשמ הדש עיפוי ךסמה לע .ריעה ייחמ תונצס תראתמה הנומת וארת םהמ דחא לכב .ןיטולחל םיהז םהש םכל הארנ ,ןושאר טבמב .תמיוסמ הפוקת ךרואל אוצמל וכרטצתש םינטק םילדבה םהיניב םנשי ךא .הדיפקב תונומתה יתש תא ןחב .רבכעה תרזעב וילע ץחל ,תונומתהמ תחאב אצמנ אלש טנמלא אצומ התאש עג .וז הלועפ רובע תודוקנ לבקלו הז טירפ רוחבל ולכות ,ךכיפל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more