סימניות

משחק ונימוא באינטרנט

                                  Omino קחשמ

ונימוא

Omino

.Omino ארקנ ונלש קחשמה זא ,הזה ראתמה תא קר תחקל אלא ,רבד םוש איצ .וב םירבוחמ תופיצרב שולש קחשמו טלוש סירטט .הדשהמ תוינועבצ בר תועבט ריסהל איה המישמה .םש גצומ רבכש המל ךסמה תיתחתב תועיפומה תועבטה תא ףסוה ,ךכ םשל .הרסהל רתוי וא תוהז תועבט שולש לש תורוש רוצ .תונטק תויהל תולוכי תולודגה תועבטה ךותב לבא .ןובשחב תאז תחקל םכילעו םילדג םינטקה םימלענ םילודגהשכ .תוינוציחה תועבטה ךרואל קר שחרתהל הלוכי הרסה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more