סימניות

משחק גוזל באינטרנט

                                  Hatchling קחשמ

גוזל (Hatchling):

אפרוח בקע זה עתה זה לא באופן מלא כבר לא יכול לשבת בקונכייה שלו, אבל הוא עדיין לא היה מספיק כוח כדי להיפטר מהקליפות. אתה יכול לעזור לו רק כאשר אתה מתחיל לשלוט במעשיו מעוצבים. הזז את האפרוח בקליפה כל כך נזהרה שלא למעוד על סלעי אבן ולא לפגוע בחומוס. אם פתאום, בעזרת זנבה, אתה יכול להרים פגזים באוויר - איסוף סימנים זהב באוויר ולעוף מכשולי אוויר סביב מופת.
" "