סימניות

משחק םיעלסה ךלמ באינטרנט

                                  king of the rocks קחשמ

םיעלסה ךלמ

king of the rocks

.ויניתנ ברקב םיאתמ דמעומ ןיא םא ישיא ןפואב תונוש תויעב רותפל תוב .םיעלסה ךלמ קחשמב םג הרק הז .הייסולכואהמ תגאדומ דואמש ,הכלממב הריט שי .קוניצב תובבותסמ תוצלפמ וליאכ ,ער ןיטינומ שי וילע .תורתחמה תובמוקטקל דרי ,שיטפ ותיא חקלו ,ומצעב תועומשה תא קודבל ט .ןבאה תונורדסמ ךרואל עונל לק ךכ לכ היה אל הז לבא ,דחא ףא שגפ אל .הכומסה תלדל עיגהל ידכ םהב ושמתשהו םיקולבה תא זיזהל רוביגל ורזע .םילוחכה תובבלה לכ תא ףוסאל ךירצ התא ,חתפיי הזש ידכ לבא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more